Styre og utvalg 2017, Utvalg alle

Velg utvalg:
Utvalg Funksjon Navn email_(bytt_[+]_med_@) Telefon Veiadresse Postadresse
Styre Leder Stig Berge Stig.Berge[+]marin.ntnu.no 72565744 Uglaveien 99 7025 Trondheim
Kasserer Sigrid Melkild        
Økonomi Leder Anders Waage anders.waage[+]ntnu.no 41615123 Mellomila 60C 7018 Trondheim
Medlem Mari Moseid        
Medlem klubbdrakter Margot Bolstad Lynum marlyn[+]vegvesen.no 905 11 718 Vinkelstien 13 7025 Trondheim
Kart Leder Tore Angell-Petersen toreangell[+]gmail.com 98253854 Bjørnebyv. 18c 7025 Trondheim
Kartforvalter Kjetil Ulven        
VDG-kontakt Stig Berge Stig.Berge[+]marin.ntnu.no 72565744 Uglaveien 99 7025 Trondheim
Turorientering Leder Rune M Holt        
Medlem Hilde Kathrine Overvik        
Medlem Øyvind Schjelderup        
Medlem Arild Heggeset        
Teknisk Leder Andreas Sylte        
Medlem Olav Arne Kvittem Olav[+]kvittem.no 90945120 Bergittavn 11 7021 Trondheim
Medlem Helge Rustad Helge[+]ru-stad.name 72556148 Sverresdalv 25a 7020 Trondheim
Medlem Geir Owren        
Miljø Leder Synnøve Reitan        
Medlem Mattis Holt        
WWW-redaktør Grete Berge Owren        
Sportslig Leder Tomas Eidsmo tomas.eidsmo[+]gmail.com 41620806 Torshaugveien 25 7020 Trondheim
Leder 8-12 Randi Lillealtern        
Leder 13-16 Heidi Arnesen        
Leder 17-25 Hanne Sandstad        
UK Vegard Grønli        
UK Johan Ivarsson Johan.e.ivarsson[+]gmail.com Granlivegen 11 7024 Trondheim
Internrevisor Internrevisor Nils Olav Vennevik